iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Нова книга во едицијата "Македонски средновековни ракописи"
Author/editor: Лилјана Макаријоска
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 1997 - 1999 Г. 48-50 [druk 2000]
Pages: 360-365
Languages: mac
Abstract 2: Tekst stanowi recenzję wydania tekstu "Ewangeliarza karpińskiego", zabytku literackiego z XIII wieku, obecnie przechowywanego w Moskwie. (MF)
Author headings:
au. Makariǰoska, Lilǰana [Show]
Keywords: 13 w., historia języka, język cerkiewnosłowiański, redakcja macedońska, "Карпинско евангелие"
Tags:
Classification:
3. Bulgarian-Macedonian group [Show]
2. Old Church Slavonic [Show]