iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Studium porównawcze struktur toponimicznych macedońskich i polskich
Author/editor: Ewa Rzetelska-Feleszko
Published in: Македонски јазик [Show]
Journal issue: 1997 - 1999 Г. 48-50 [druk 2000]
Pages: 9-32
Note: Tab.
Languages: pol
Abstract: Autorka porównuje toponimy i nazwy osobowe Basenu Ochrydzko-Prespanskiego z toponimami i nazwami osobowymi Pomorza. Analizie zostało poddane łącznie ponad 15000 jednostek, podzielonych na następujące kategorie: nazwy prymarne, nazwy sekundarne i composita. Jako główne podobieństwa autorka wymienia wspólną, prasłowiańską bazę leksykalną, podobną strukturę słowotwórczą oraz formanty. Wskazane zostało, że na terenie macedońskim z większą częstotliwością występują nazwy komponowane, wymienionych jest również kilka najczęściej występujących różnic jakościowych. (MF)
Author headings:
au. Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Keywords: analiza porównawcza, język macedoński, język polski, Ochryda (region), Pomorze, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]