iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dewerbalne osobowe nomina subiecti w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny
Author/editor: Michał Sajewicz
Published in: Беларуская мова : шляхі развіцця, кантакты, перспектывы : матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 г.) .- Мінск, 2001 [Show]
Pages: 51-64
Note: Tabl.
Languages: pol
Abstract: W pracy zostały omówione zagadnienia liczebności i aktywności wyodrębnionych typów słowotwórczych, a także problem synonimii struktur słowotwórczych. Podjęto próbę charakterystyki wydzielonych typów słowotwórczych na tle pozostałych gwar białoruskich i języka ogólnobiałoruskiego. (EV)
Author headings:
au. Sajewicz, Michał [Show]
Keywords: Białystok (region), gwary nadnarwiańskie, język białoruski, nazwy osób, pogranicze językowe, szereg synonimiczny, typ słowotwórczy
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]
9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation [Show]