iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Прилог проучавању с.-х. коjасити се
Author/editor: Марта Бjелетић
Published in: Studia etymologica Brunensia .- 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Etymologické symposion" Brno 2002 .- Praha, 2003 [Show]
Pages: 377-389
Note: Streszcz.: eng
Languages: scc
Abstract: Sémantická, slovotvorná a etymologická analýza slovesa коjасити се. (JP)
Author headings:
au. Bǰeletić, Marta [Show]
Keywords: czasownik, etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), język serbsko-chorwacki, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), znaczenie, коjасити се
Tags:
Classification:
4.6.1. Serbo-Croatian group. History of lexicon [Show]
4.6. Serbo-Croatian group. Lexicology [Show]
4.1.3. Serbo-Croatian group. Word-formation [Show]