iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Deutsch-obersorbisches Wörterbuch = Němsko-hornjosersbki słownik .- 1 : A-K
Author/editor: begründet von Rudolf Jentsch ; verfasst von Helmut Jentsch, Siegfried Michalk und Irene Šěrak ; unter Mitarb. von Georg Mirtschink
Publication place: Bautzen
Publisher: Domowina-Verl.
Year: 1989
Pages: 600 s.
Languages: ger, hsb
Abstract: Prěni zwjazk słownika wobsahuje něhdźe 40000 hesłow. Słownik ma alfabetiski a hnězdowy porjad. Informuje předewšěm wo normatiwnosći, wo móžnosćach synonymiskeho zwuraznjenja, wo nałožowanju leksikaliskich srědkow w konteksće a semantiskich rozdźělach mjez nimi a wo stilistisce adekwatnym wužiwanju serbskeho słowoskłada. (Bi)
Author headings:
op. Jenč, Rudolf [Show]
op. Jenč, Helmut [Show]
op. Michałk, Frido [Show]
op. Šěrakowa, Irena [Show]
op. Měrćink, Jurij [Show]
Keywords: język górnołużycki, język niemiecki, słownik dwujęzyczny
Tags:
Classification:
7.6.4.1. Sorb Group. Dictionaries [Show]
10.3. Slavic – non-slavic contrastive studies [Show]
Inbound references:
Recenzja: WYSZOMIRSKA Agnieszka: Najnowsze osiągnięcie leksykografii łużyckiej .- "Zeszyty Łużyckie" 1992 [Show]