iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Slovenská slovotvorba : teória, opis, cvičenia
Author/editor: Juraj Furdík ; ed. Martin Ološtiak
Publication place: Prešov
Publisher: "Náuka"
Year: 2004
Pages: 200 s.
Note: Bibliogr.
Languages: slo
Abstract: Opis słowackiego systemu słowotwórczego, będący w założeniu podręcznikiem akademickim. Nowatorskie podejście merytoryczne i metodologiczne, któremu towarzyszy poszerzenie dotychczas stosowanej terminologii. (MF)
Author headings:
au. Furdík, Juraj [Show]
rd. Ološtiak, Martin [Show]
Keywords: język słowacki, podręcznik, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), słowotwórstwo 2 (dyscyplina), terminologia 1 (zbiór terminów)
Tags:
Classification:
6.2.1.3. Slovak. Word-formation [Show]
Inbound references:
Recenzja: MIECZKOWSKA Halina .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 [Show]