iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Badania języków łużyckich w Instytucie Slawistyki PAN
Author/editor: Jadwiga Zieniukowa, Elżbieta Wrocławska
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2005 40
Pages: 65-83
Languages: pol
Abstract: Artykuł zawiera informacje na temat badań języków łużyckich prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, publikacji o tematyce łużycoznawczej autorstwa pracowników IS PAN oraz współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi i badaczami z Niemiec. Wyróżniono następujące nurty badań podejmowanych w IS PAN: historia języka (i kultury), dialektologia, dawne związki językowe łużycko-innosłowiańskie, funkcjonowanie języków łużyckich w komunikacji językowej, współczesne języki łużyckie. Artykuł opublikowano również w tomie "50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN" (Warszawa, 2004). (Bi)
Author headings:
ws. Zieniukowa, Jadwiga [Show]
ws. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: języki łużyckie, językoznawstwo, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, sorabistyka, życie naukowe
Tags:
Classification:
1.6.6.1. Academies of sciences. Universities. Commitees. Societies [Show]
1.6.6. Scientific activities [Show]
7. Sorb Group [Show]