iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Wczesna Słowiańszczyzna : przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu .- T. 1 : A-Z
Author/editor: pod red. Andrzeja Wędzkiego ; oprac. Hanna Dalewska-Greń, Zbigniew Greń, Barbara Grunwald-Hajdasz, Ryszard Grzesik, Małgorzata Korytkowska [et al.]
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2008
Pages: 787 s.
Note: Il., mapy, tabl.
Languages: pol
Abstract: Książka stanowi kompendium wiedzy o najdawniejszej historii Słowian. Jest próbą kontynuacji "Słownika starożytności słowiańskich" (Wrocław, 1961-1996), uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą dawnej historii Słowian o najnowsze ustalenia badawcze. Zawiera najważniejsze informacje o kształtowaniu się narodów i państw słowiańskich, ustroju, ekonomice, kulturze, sztuce, zagadnieniach językowych, a także o rozwoju badań naukowych odnoszących się do problematyki wczesnej Słowiańszczyzny. Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od pojawienia się Słowian w źródłach pisanych i archeologicznych do ostatecznego ukształtowania się państw słowiańskich, tzn. do XII/XIII w. Artykuły hasłowe w pierwszym tomie "Przewodnika" uzupełnione są danymi bibliograficznymi. Rozwiązanie skrótów bibliograficznych znajduje się w drugim tomie kompendium. (Kar)
Author headings:
rd. Wędzki, Andrzej [Show]
op. Dalewska-Greń, Hanna [Show]
op. Greń, Zbigniew [Show]
op. Grunwald-Hajdasz, Barbara [Show]
op. Grzesik, Ryszard [Show]
op. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: etnogeneza Słowian, historia języka, języki słowiańskie, leksykon 1, "Słownik starożytności słowiańskich"
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: POPOWSKA-TABORSKA Hanna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2009 [Show]