iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Slovanská slovotvorba z hl'adiska všeobecnej jazykovedy
Author/editor: Juraj Furdík
Published in: Wortbildung : interaktiv im Sprachsystem - interdisziplinär als Forschungsgegenstand : Materialien der 3. Konferenz der Komission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee Innsbruck, 28.9.-1.10.1999 : Igor' Stepanovič Uluchanov zum 65. Geburtstag = Словообразование в его отношениях к другим сферам языка : Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения .- Innsbruck, 2000 [Show]
Pages: 7-12
Languages: slo
Abstract: Rozważania na temat miejsca słowotwórstwa wśród dyscyplin językoznawczych oraz podstawowych problemów słowotwórstwa języków słowiańskich. Autor wskazuje, jaką interpretację przedmiotu badań słowotwórstwa podaje językoznawstwo ogólne, przy czym uwzględnia między innymi ujęcia słowackie, polskie, czeskie i rosyjskie. Na podstawie omówionej teorii określony został zakres słowotwórstwa języków słowiańskich i jego zadania. (Bi)
Author headings:
au. Furdík, Juraj [Show]
Keywords: derywacja, języki słowiańskie, językoznawstwo ogólne, słowotwórstwo 2 (dyscyplina)
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]