iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Славянская метатеза плавных и процесс дезинтеграции праславянского
Author/editor: Х. Шустер-Шевц
Published in: Вопросы языкознания : теоретический журнал по общему и сравнительному языкознанию [Show]
Journal issue: 2003 № 1
Pages: 78-91
Languages: rus
Abstract: Awtor wopisuje rozdźělne wuwiwanje metatezy likwidow w prasłowjanšćinje a wuslědki za nastaće pózdnosłowjanskich makrodialektow; při tym widźi wuski zwisk ze zakonjom wotewrjenych złóžkow. Awtor datuje skutkowanje metatezy likwidow na 8./9. lětstotk porno druhim slědźerjam. (AP)
Author headings:
au. Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Keywords: 8-9 w., fonologia 1 (funkcje fonemów w systemie językowym), historia języka, język prasłowiański, języki słowiańskie, metateza, spółgłoska płynna
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]