iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Some contrastive-typological features of Upper Sorbian syntax : agreement, passivization, and deletion processes
Author/editor: Gunter Schaarschmidt
Published in: Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe [Show]
Journal issue: 2003 Vol. 45 no. 1-2
Pages: 119-139
Note: Il.
Languages: eng
Abstract: Předstajeja so štyri syntaktiske fenomeny hornjoserbskeje gramatiki, kotrež maja zdźěla paralele w druhich słowjanskich rěčach (modifikowane posesiwne adjektiwy, słowoslěd, wuraz pasiwnosće a zhubjenje pomocnych werbow). Zakład su mjez druhim wuwjedźenja wo syntaksy w serbskimaj gramatikomaj J. Libša (1884) a H. Šewc (1976) kaž tež zwjazk 15 Serbskeho rěčneho atlasa (1996). (AP)
Author headings:
au. Schaarschmidt, Gunter [Show]
Keywords: czasownik posiłkowy, język górnołużycki, posesywność, przymiotnik dzierżawczy, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), strona bierna, szyk wyrazów, związek zgody
Tags:
Classification:
7.1.4. Sorb Group. Syntax [Show]
Personal subject heading:
Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Libša, Juraj [Show]