iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Unterschiede zwischen dem Nieder- und Obersorbischen im Bereich der Personennamen
Author/editor: Walter Wenzel
Published in: Im Wettstreit der Werte : sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert .- Bautzen, 2003 [Show]
Pages: 181-186
Note: Mapa
Languages: ger
Abstract: Metodiski přistup za přirunanje hornjo- a delnjoserbskich wosobowych mjenow so njewobmjezuje na ryzy přirunanje wosobowych mjenow, ale dźe tež wo zwěsćenje hustodosće mjenow resp. sufiksow a leksemow we wěstym regionje a wo lokalnosć jich wustupowanja. Zakład za to su karty, kotrež su wozjewjene w knize "Studien zu sorbischen Personennamen. Namenatlas und Beiträge zur Siedlungsgeschichte" samsneho awtora (Bautzen, 1994). (AP)
Author headings:
au. Wenzel, Walter [Show]
Keywords: antroponim, antroponimia 1 (zbiór antroponimów), język dolnołużycki, język górnołużycki
Tags:
Classification:
7.7.1. Sorb Group. Anthroponymy [Show]