iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Pochad hornjoserbskeho wokatiwa na (')o
Author/editor: Hinc Schuster-Šewc
Published in: Im Wettstreit der Werte : sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert .- Bautzen, 2003 [Show]
Pages: 133-141
Note: Mapa, streszcz.: ger
Languages: hsb
Abstract: W hornjoserbšćinje twori so wokatiw z pomocu formantow -()o abo -’e. Awtor wujasnjuje wuwiće wšelakich formow w hornjoserbskich dialektach, při tym přirunuje hornjoserbšćinu z druhimi słowjanskimi rěčemi. Z toho konkluduje, zo njenasta wokatiw na -o pod wliwom něhdyšich a-zdonkow (kaž so dotal twjerdźi), ale zo je tuta forma prjedawša hypokoristiska nominatiwna forma maskulinow. Tekst je tež w knize "Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia : Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag" (München, 2004) wozjewjeny. (AP)
Author headings:
au. Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Keywords: -o/-'o, alternacja, dialekt, historia języka, język górnołużycki, kategoria morfologiczna, rozwój języka, wołacz
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]