iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Zur Genese des (’)o-Vokativs im Obersorbischen
Author/editor: Heinz Schuster-Šewc
Published in: Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia : Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag .- München, 2004 [Show]
Pages: 403-408
Languages: ger
Abstract: W hornjoserbšćinje twori so wokatiw z pomocu formantow (’)o abo ’e. Awtor wujasnjuje wuwiće wšelakich formow w hornjoserbskich dialektach, při tym přirunuje hornjoserbšćinu z druhimi słowjanskimi rěčemi. Z toho konkluduje, zo njenasta wokatiw na -o pod wliwom něhdyšich a-zdonkow (kaž so dotal twjerdźi), ale zo je tuta forma prjedawša hypokoristiska nominatiwna forma maskulinow. Tekst je tež w knize "Im Wettstreit der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert" (Bautzen, 2003) wozjewjeny. (AP)
Author headings:
au. Schuster-Šewc, Heinz [Show]
Keywords: -o/-'o, alternacja, dialekt, historia języka, język górnołużycki, kategoria morfologiczna, rozwój języka, wołacz
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]