iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dolnoserbska pisna rěc – "Kümmerform einer Standardsprache"?
Author/editor: Roland Marti
Published in: Русистика – Славистика – Лингвистика : Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag .- München, 2003 [Show]
Pages: 244-252
Languages: dsb, ger
Abstract: Awtor rozestajijo se z pšašanim, lěc jo metaforiske pomjenjenje dolnoserbskeje pisneje rěcy ako "Kümmerform einer Standardsprache", kótarež wužywa W. Lehfeldt w swójich knigłach "Einführung in die Sprachwissenschaft für Slavisten" (München 1995) wopšawjone. Pódajo k tomu pśeglěd wó wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy glědajucy na jeje normu a kodifikaciju, na obligatnosć pisneje rěcy a wó jeje polywalentnosć a diferencěrowanosć. (AP)
Author headings:
au. Marti, Roland [Show]
Keywords: język dolnołużycki, język literacki, język mniejszościowy, kodyfikacja, standaryzacja języka, stylistyka funkcjonalna
Tags:
Classification:
7.1. Sorb Group. Modern literary language [Show]
Personal subject heading:
Lehfeldt, Werner [Show]