iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Die Bedeutung des Sorbischen für die gegenwärtige slawistische Sprachwissenschaft
Author/editor: Helmut W. Schaller
Published in: Im Wettstreit der Werte : sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert .- Bautzen, 2003 [Show]
Pages: 411-417
Languages: ger
Abstract: Awtor pokazuje na to, zo hodźitej so hornjo- a delnjoserbšćina přirunać na historiskej fonologiskej kaž tež na morfologiskej runinje z druhimi słowjanskimi rěčemi ("wonkowne přirunanje"). Nimo toho je móžno přirunać hornjo- a delnjoserbšćinu ("nutřkowne přirunanje"). Awtor pokazuje na trěbnosć, zo měła slawistika (wosebje w Němskej) wuslědki rěčewědneje sorabistiski při swojim slědźenju bóle wobkedźbować. (AP)
Author headings:
au. Schaller, Helmut Wilhelm [Show]
Keywords: języki łużyckie, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo slawistyczne, sorabistyka
Tags:
Classification:
7. Sorb Group [Show]
1.6.6. Scientific activities [Show]