iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Sorabistik und allgemeine Sprachwissenschaft
Author/editor: Ronald Lötzsch
Published in: Im Wettstreit der Werte : sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert .- Bautzen, 2003 [Show]
Pages: 419-424
Languages: ger
Abstract: Pokazuje so na wuznam linguistiskeje sorabistiki za powšitkowny rěčespyt pod typologiskim a kontaktnolinguistiskim aspektom. Awtor ilustruje swoje wuwjedźenja – mjez druhim wo wliwje němčiny na serbšćinu na gramatiskej runinje – z tójšto přikładami. (AP)
Author headings:
au. Lötzsch, Ronald [Show]
Keywords: gramatyka 1 (system reguł językowych), interferencja językowa, język niemiecki, języki łużyckie, językoznawstwo ogólne, językoznawstwo slawistyczne, kontakty językowe, sorabistyka, typologia językowa
Tags:
Classification:
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]