iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Atlas altsorbischer Ortsnamentypen : Studien zu toponymischen Arealen des altsorbischen Gebietes im westslawischen Sprachraum .- H. 2
Author/editor: hrsg. von Ernst Eichler ; bearb. unter der Leitung von Inge Bily
Publication place: Stuttgart
Publisher: "Steiner"
Year: 2003
Pages: 182 s.
Note: Mapy
Languages: ger
Abstract: W tutym dźělu onomastiskeho atlasa předstaja so wulki dźěl deanthroponymiskich słowjanskich městnych mjenow ze staroserbskeho terena. Dźe wo mjena, kotrež su wot połnych mjenow (dwučłonowych wosobowych mjenow) wotwodźene, mjez nimi su tež měšane mjena (typ Bogumiłsdorf). (AP)
Author headings:
rd. Eichler, Ernst [Show]
op. Bily, Inge [Show]
Keywords: atlas onomastyczny, geolingwistyka, historia języka, język niemiecki, języki łużyckie, języki zachodniosłowiańskie, nazwa dwuczłonowa, nazwa miejscowa, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
7.7.2. Sorb Group. Toponymy [Show]
Inbound references:
Recenzja: WENZEL Walter .- "Namenkundliche Informationen" 2004 [Show]
Recenzja: OSSADNIK Eva Maria .- "Wiener Slavistisches Jahrbuch" 2004 [Show]
Recenzja: UDOLPH Jürgen .- "Zeitschrift für slavische Philologie" 2004 [Show]
Recenzja: MATÚŠOVÁ Jana .- "Acta onomastica" 2005 [Show]