iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Jordan Penčev, Projekt VII tomu GKBP : "Gramatyczna kategoria czasu"
Author/editor: Jordan Penčev
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 7 : Przewodnik po akademickiej "Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 149-159
Languages: pol
Abstract: W artykule ukazano temporalne relacje gramatyczne w języku bułgarskim (bez uwzględniania semantyki aspektowej), które planowane są do przedstawienia w tomie "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej". Trzy relacje: jednoczesność, uprzedniość i następczość przedstawiono w planie teraźniejszym. W języku bułgarskim plan teraźniejszości posiada trzy paradygmaty czasownikowe: dla czasu teraźniejszego (jednoczesność), dla perfectum (uprzedniość) i dla czasu przyszłego (następczość). Perfectum może zostać użyte także w planie przeszłości, jednak z inną wartością znaczeniową. Omówione relacje mogą być realizowane również w innych planach temporalnych - przeszłości i przyszłości. (PK)
Author headings:
au. Penčev, Jordan [Show]
Keywords: aspekt, czas, czasownik, "Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska", język bułgarski, kategoria gramatyczna, następczość, perfectum, rodzaj czynności, równoczesność, uprzedniość
Tags:
Classification:
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology [Show]