iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Małgorzata Korytkowska, Roman Roszko, VI tom GKBP, cz. 2. : "Modalność imperceptywna"
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 7 : Przewodnik po akademickiej "Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" .- Warszawa, 2003 [Show]
Pages: 117-128
Languages: pol
Abstract: W artykule omówiono tom "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" dotyczący semantycznej podkategorii modalnej imperceptywności. Za punkt wyjścia przyjęto płaszczyznę semantyczną. W języku bułgarskim występują zgramatykalizowane środki sygnalizowania tej kategorii, takie jak zbiór form narratywnych, natomiast w polszczyźnie jej wyrażaniu służą głównie środki leksykalne. W zakresie funkcji badanych form w obu językach istnieje asymetria. Podkreślono, że silny stopień zastrzeżenia prawdziwości referowanych faktów w języku bułgarskim powoduje większą niż w polszczyźnie desemantyzację wykładników bułgarskich. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, "Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska", imperceptywność, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, modalność, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]