iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal

[Add to basket]

Title: Studia Slavica = Slovanské Studie
Author/editor: vědec. red. Jiří Damborský, Antonín Furdal ; výkonná red. Eva Jandová
Publication place: Ostrava
Publisher: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta ; Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Year: 1995 - 2014
Series:
Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity [Show]
Languages: cze, pol, etc.
Comments: Czasopismo wydawane na przemian w Ostrawie i Opolu.

Roczniki powiązane numeracją ciągłą.

Tomy 2 i 4 wydane przez Uniwersytet Opolski pod tytułem: "Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie".

Tom 2 (1995): red. nauk. Jiří Damborský, Antoni Furdal, Zbigniew Piasecki ; red. Halina Szczegot.
Tom 3 (1996): vědec. red. Jiří Damborský, Władysław Hendzel, Władysław Lubaś ; výkonná red. Eva Jandová.
Od tomu 16 (2012) red. nacz.: Joanna Czaplińska, Jana Raclavská.

Tom 6 (2002) ukazał się pod własnym tytułem w serii.
Author headings:
rd. Damborský, Jiří [Show]
rd. Furdal, Antoni [Show]
rd. Jandová, Eva [Show]
rd. Piasecki, Zbigniew [Show]
rd. Szczegot, Halina [Show]
rd. Hendzel, Władysław [Show]
rd. Lubaś, Władysław [Show]
rd. Czaplińska, Joanna [Show]
rd. Raclavská, Jana [Show]
Keywords: język współczesny, języki słowiańskie, slawistyka, wydawnictwo periodyczne
Tags:
Classification:
1.6.2. Periodicals [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
Outbound references:
Zobacz też: Slavistika osudem i volbou : k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského .- Ostrava, 2002 [Show]
Inbound references:
Recenzja: BOGOCZOVÁ Irena .- "Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" 1999 [Show]
Recenzja: KUCAŁA Marian .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 [Show]
Recenzja: SZOSTAKOWSKA Katarzyna .- "Slavia Orientalis" 2007 [Show]
Recenzja: BOGOCZOVÁ Irena: "Studia Slavica" - nový sborník českých a polských slavistů .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 1998 [Show]
Issues:
1995 2 [Show]
1996 3 [Show]
2000 4 [Show]
2002 5 [Show]
2006 10 [Show]
2013 17 1 [Show]
2013 17 2 [Show]
2014 18 1 [Show]
2014 18 2 [Show]
Links:
Zawartość czasopisma