iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Языковое сознание средневековья и возможности его реконструкции
Author/editor: Т.И. Вендина
Published in: Славяноведение [Show]
Journal issue: 2000 № 4
Pages: 25-32
Languages: rus
Abstract: Анализ лексико-семантической группы слов для обозначения внешности человека: на материале "Старославянского словаря. По рукописям X-XI вв." под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. (Москва, 1994). (Ost)
Author headings:
au. Vendina, Tat'jana Ivanovna [Show]
Keywords: 10-11 w., grupa leksykalno-semantyczna, język staro-cerkiewno-słowiański, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), świadomość językowa, 'wygląd zewnętrzny człowieka', "Старославянский словарь. По рукописям X-XI вв."
Tags:
Classification:
2. Old Church Slavonic [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
Links:
Tekst dokumentu