iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Składniowe funkcje abstractów w tekstach zawartych w "Słowniku gwar kaszubskich" B. Sychty
Author/editor: Małgorzata Korytkowska, Elżbieta Wrocławska
Published in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc : pogranicza i kontakty językowe .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 279-290
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie w planie synchronicznym abstractów, które pełnią funkcje predykatywne w zdaniu, ich analizę składniową i zdolności systemu do nominalizacji. Materiał został wyekscerpowany ze "Słownika gwar kaszubskich" B. Sychty, który zawiera bogaty materiał gwarowy. Analiza semantyczna omawianej kategorii pozwala wyróżnić dwie podstawowe funkcje abstractów. 1) Abstracta jako jeden z elementów złożonego określenia predykatywnego, obok czasowników. W materiale zanotowano znaczną liczbę określeń predykatywnych z czasownikami mec bëc, konstrukcje mające nadwyżkę inchoatywną, np. dostac bicė, dostac zatrëcė, a także predykatory wyrażające większą intensywność stanu, np. bëc dalek z ořbǫ 'mieć zaawansowaną orkę'. W obrębie szerokiej grupy określeń predykatywnych nacechowanych modalnie można wyróżnić zdania zawierające czasownik bëc oraz mec. 2) Abstracta występują we frazie nominalnej, która stanowi efekt nominalizacji zdania. W tej grupie wyróżniono: możliwość zdań podmiotowych i zdań usytuowanych poza podmiotem, występowanie abstractów w pozycjach otwieranych przez predykaty złożone, w zdaniach ekstensjonalnych, przyczynowych i czasowych oraz układach parataktycznych. Wnioski dotyczą występowania abstractów w słowniku w różnorodnych pozycjach syntaktycznych, w kórych pełnią te same funkcje, jakie zanotowano w języku literackim. (PK)
Author headings:
ws. Korytkowska, Małgorzata [Show]
ws. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: funkcja predykatywna, funkcja syntaktyczna, grupa nominalna, gwara, język polski, kaszubszczyzna, modalność, nominalizacja, określenie predykatywne, rzeczownik abstrakcyjny, "Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej", struktura semantyczna
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.6.2. Polish. Dialectal lexicon [Show]
Personal subject heading:
Sychta, Bernard [Show]