iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Český jazykový atlas .- 4
Author/editor: [ved. aut. kol. Jan Balhar]
Publication place: Praha
Publisher: "Academia"
Year: 2002
Pages: 626 s.
Note: Bibliogr., indeksy, streszcz.: eng, ger
Languages: cze
Abstract: Čtvrtý svazek atlasu přináší pohled na nařeční rozrůznění jevů tvaroslovných (morfologických); výchází se ze slovních druhů v pořadí: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa. Upozorňuje se na metodické a podrobné rozdíly mezi svazkem "Morfologie" a svazky 1-3. Před hlavní část díla: komentáře a mapy, autoří předeslali pojednání o hlavních zásadách vypracováváni atlasu: základní údaje o Českém jazykovém atlase, seznam zkoumaných obcí, uspořádání komentářů a map, grafická stranka jazykových map, komentáře (struktura), pravidelné regionální obměny. (Bi)
Abstract 2: Czwarty tom atlasu prezentuje dyferencjację dialektalną form słowotwórczych (morfologicznych); punkt wyjścia stanowią części mowy w kolejności: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, czasownik. Wskazano metodologiczne i szczegółowe różnice między tomem "Morfologia" a tomami 1-3. Autorzy poprzedzili główną część pracy: komentarze i mapy, omówieniem nadrzędnych zasad opracowania atlasu: podstawowe informacje o Czeskim Atlasie Językowym, lista regionów ujętych w badaniach, porządek komentarzy i map, strona graficzna map językowych, komentarze (struktura), regularne odmiany regionalne. (Bi)
Author headings:
rd. Balhar, Jan [Show]
Keywords: atlas językowy, dialekt, dialektologia, język czeski, morfologia 1 (budowa i odmiana wyrazów)
Tags:
Classification:
6.1.3. Czech. Dialectology [Show]
6.1.1.2. Czech. Morphology. Morphonology [Show]
Inbound references:
Recenzja: SIATKOWSKI Janusz .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 [Show]
Recenzja: HLADKÁ Zdeňka: "Český jazykový atlas" přechází od lexika ke tvarosloví .- "Naše řeč" 2003 [Show]