iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Gramatyka konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka : założenia wstępne
Author/editor: Hanna Dalewska-Greń
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 1995 32
Pages: 137-143
Languages: pol
Abstract: Gramatyka konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka będzie według autorki przydatnym narzędziem dla użytkowników obu języków do generowania w nich poprawnych komunikatów, a także rozwiązywania konkretnych gramatycznych problemów. Zastosowanie języka składni semantycznej jako języka uniwersalnego zbliża pracę metodologicznie do gramatyki bułgarsko-polskiej, polsko-macedońskiej (wydanej w 1984 r.) i (planowanej) macedońsko-polskiej. Konfrontacja odbywa się w dwóch etapach, którymi są: opis wyrażeń predykatywnych w każdym języku osobno, a następnie szukanie klas predykatów o wspólnej charakterystyce formalnej i porównanie uzyskanych wyników, co posłuży przewidywanej deskrypcji reguł syntaktycznych i kategorii semantycznych w obu językach. (KKG)
Author headings:
au. Dalewska-Greń, Hanna [Show]
Keywords: gramatyka konfrontatywna, język polski, język serbsko-chorwacki, język współczesny, metodologia
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
4.1. Serbo-Croatian group. Modern literary language [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]