iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O pewnych cechach predykatorów analitycznych w językach bułgarskim i polskim
Author/editor: Małgorzata Korytkowska, Wiara Małdżiewa
Published in: Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN] [Show]
Journal issue: 1999 T. 44
Pages: 31-43
Languages: pol
Abstract: Porównanie bliskoznacznych predykatorów werbalnych i analitycznych pod kątem obligatoryjności wykładników argumentów i różnic diatezy. (JB)
Author headings:
ws. Korytkowska, Małgorzata [Show]
ws. Maldjieva, Viara [Show]
Keywords: bliskoznaczność, czasownik, język bułgarski, język polski, konstrukcja werbo-nominalna, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), struktura predykatowo-argumentowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]