iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Onomastické práce .- 4 : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. Prof. PhDr. Ivana Lutterera
Author/editor: uspoř. a recenzovali Libuše Olivová-Nezbedová, Rudolf Šrámek a Milan Harvalík
Publication place: Praha
Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR
Year: 2000
Pages: 496 s.
Note: Mapy
Languages: cze, etc.
Author headings:
rd. Olivová-Nezbedová, Libuše [Show]
rd. Šrámek, Rudolf [Show]
rd. Harvalík, Milan [Show]
Keywords: języki słowiańskie, księga pamiątkowa, Lutterer Ivan (1929-2016), onomastyka 2 (dyscyplina)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
Inbound references:
Recenzja: KUČERA Karel .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 [Show]
Recenzja: JAKUS-BORKOWA Ewa .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 [Show]
Personal subject heading:
Lutterer, Ivan [Show]
Articles:
UDOLPH Jürgen: A.L. Schlözer und die slavische Namenforschung .- Praha, 2000 [Show]
PAPCUNOVÁ Jana, NEJEDLÁ Alena: Bibliografie prací Ivana Lutterera : 1994-1999 .- Praha, 2000 [Show]
KROUŽILOVÁ Ludmila: České a bulharské literární pseudonymy .- Praha, 2000 [Show]
DOKULIL Miloš: Ctidružice : Ctidruž-ice nebo Cti-družice? .- Praha, 2000 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Etymologia a motywacja w "Słowniku etymologiczno-motywacyjnym staropolskich nazw osobowych" .- Praha, 2000 [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Ivan Lutterer sedmdesátiletý .- Praha, 2000 [Show]
MALENÍNSKÁ Jitka: K metaforickým přenosům podle části lidského těla : apelativum leb v toponymii .- Praha, 2000 [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: K proměnám systému hypokoristik .- Praha, 2000 [Show]
NEJEDLÝ Petr: K rekonstrukci proprializačních procesů .- Praha, 2000 [Show]
BAYEROVÁ Naděžda: K slezskoostravskému uličnímu názvosloví .- Praha, 2000 [Show]
HARVALÍK Milan: Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému : na příkladě dvou anoikonymických strukturních modelů .- Praha, 2000 [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Kulturowy aspekt nazw własnych : na przykładzie historii polskich i czeskich nazwisk .- Praha, 2000 [Show]
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše: Lidská spravedlnost zachycená pomístními jmény v Čechách .- Praha, 2000 [Show]
NOVÁKOVÁ Marie: Monografie Josefa Beneše o německých příjmeních Čechů a boj o její vydání : příspěvek k historii české onomastiky .- Praha, 2000 [Show]
KLIMEŠ Lumír: Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934-1938 na Slovensku .- Praha, 2000 [Show]
BREZA Edward: Nazwiska Etmański, Hetmański i podobne .- Praha, 2000 [Show]
PLESKALOVÁ Jana: Nejstarší česká pomístní jména .- Praha, 2000 [Show]
HOLUB Zbyněk: Některé zvláštnosti pomístních jmen v katastru obce Soběnov .- Praha, 2000 [Show]
WENZEL Walter: Niedersorbische Familiennamen nach der Wohnstätte in sprachgeographischer Sicht : mit zwei Karten .- Praha, 2000 [Show]
MRÓZEK Robert: O metodach i potrzebach badań sfery proprialnej języka .- Praha, 2000 [Show]
SKÁLA Emil: O původu jmen Skřipel, Skřípová, Skřip a Skřipov : ke vztahu vlastního jména a apelativa .- Praha, 2000 [Show]
NĚMEC Igor: Pojmenování vzniklá z vlastních jmen osob v jazyce odboje .- Praha, 2000 [Show]
ČERNÝ Ervín: Pomístní jméno Psisko, Psí .- Praha, 2000 [Show]
HAVLOVÁ Eva: Poznámky k českému etymologickému slovníku .- Praha, 2000 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Praskie nazwy firmowe .- Praha, 2000 [Show]
KOLAŘÍK Josef: Pravopisná problematika víceslovných proprií .- Praha, 2000 [Show]
KUBA Ludvík: Proces nepřímé, zprostředkované motivace (transpozice, apelativizace) v onymii .- Praha, 2000 [Show]
KOBLÍŽEK Vladimír: Propria v několika českých gramatikách barokního období .- Praha, 2000 [Show]
MALEC Maria: Raj i Piekło w toponimii Polski .- Praha, 2000 [Show]
BILY Inge: Slawische Kurznamen in Ortsnamen des altsorbischen Sprachgebietes .- Praha, 2000 [Show]
SHORT David: Slovak toponyms : alternations in time and alternants in place .- Praha, 2000 [Show]
KOMÁREK Karel: Studium biblických osobních jmen v české onomastice .- Praha, 2000 [Show]
NOWIK Krystyna: Sufixy [Sufiksy] z konsonantem -r- w polskich nazwach miejscowych .- Praha, 2000 [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: To pivečko je věru nebeský dar : onomastický přípitek .- Praha, 2000 [Show]
KRAJČOVIČ Rudolf: Toponymia na strategických miestach dolnej Moravy .- Praha, 2000 [Show]
LUTTERER Ivan: Die tschechische onomastische Schule .- Praha, 2000 [Show]
EICHLER Ernst: Wege slawischer Toponyme ins Deutsche .- [Teil 1] .- Praha, 2000 [Show]
ŠRÁMEK Rudolf: Zur Frage der namentheoretischen Auffassung der Anoikonymie : am Beispiel der Oronymie .- Praha, 2000 [Show]
NEPOKUPNIJ Anatolìj Pavlovič: Антропоним Рибитва в "Реестре Войска Запорожского 1649 г." .- Praha, 2000 [Show]
KARPENKO Jurìj Oleksandrovič: Древнi попередники оронiма Карпати .- Praha, 2000 [Show]
DURIDANOV Ivan: Местните имена в "Рилската грамота" на цар Иван Шишман .- Praha, 2000 [Show]
SUPERANSKAJA Aleksandra Vasil'evna: Народные разговорные формы русских имен .- Praha, 2000 [Show]
DIMITROVA-TODOROVA Liljana: Някои български топоними като свидетелство за древните этнически отношения на Балканите .- Praha, 2000 [Show]