iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Български език
Author/editor: red. nauk. Stefana Dimitrova
Publication place: Opole
Publisher: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej
Year: 1997
Series:
Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich [Show]
Pages: 272 s.
Note: Bibliogr., indeksy, tabl., streszcz.: eng, pol
Languages: bul
Abstract: В книгата се описва актуалното състояние на българския език. Представят се подробни информации, касаещи се към промените в сегашния български език (на всички равнища, от фонетичното до текстовото), а освен това се описват: българските диалекти, въпроси свързани със социолингвистиката и езиковата политика на българската държава, контакти на българския език с други езици (от старобългарско време до днес) и сведения за кодификационната практика от втората половина на ХХ в. до днес. (MF)
Abstract 2: Książka poświęcona jest aktualnemu stanowi języka bułgarskiego. Szczegółowo przedstawione zostały informacje dotyczące zmian zachodzących we współczesnym języku (na wszystkich płaszczyznach, od fonetycznej do tekstowej). Oprócz tego opisane zostały dialekty bułgarskie, jak również zagadnienia związane z socjolingwistyką i polityką językową państwa bułgarskiego, kontakty języka bułgarskiego z innymi językami (od czasów starobułgarskich do dziś) oraz dane na temat praktyki kodyfikacyjnej w okresie od drugiej połowy XX w. do chwili obecnej. (MF)
Author headings:
rd. Dimitrova, Stefana [Show]
Keywords: historia języka, język bułgarski, język współczesny, kodyfikacja, polityka językowa, rozwój języka, socjolingwistyka, zmiana językowa
Tags:
Classification:
3.1. Bulgarian [Show]
3.1.1. Bulgarian. Modern literary language [Show]
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 [Show]