iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Úvaha o hodnocení jako jevu lingvistickém
Author/editor: Ruth Konvalinková
Published in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A) [Show]
Journal issue: 1998 R. 47 č. 46
Pages: 69-75
Note: Streszcz.: fre
Languages: cze
Abstract: Hodnotící soudy v češtině. V syntaktickém plánu nejvýznamnějším prostředkem kvalifikujícím predikátory. (JP)
Author headings:
au. Konvalinková, Ruth [Show]
Keywords: aksjologizacja, język czeski, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
6.1.1.4. Czech. Syntax [Show]
6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics [Show]