iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Aoryst i perfekt bułgarski : na marginesie "Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej", t. 7, cz. 2 "Temporalność"
Author/editor: Violetta Koseska-Toszewa
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2000 36
Pages: 193-212
Note: Wykr.
Languages: pol
Abstract: Autorka rozpatruje dystrybucję form aorystu i perfektu oraz ich znaczenia temporalne w gwarach bułgarskich i źródłach literackich. Do przedstawienia znaczeń temporalnych wykorzystuje teorię sieci Petriego, dzięki której możliwe jest rozgraniczenie kwantyfikacji stanów od kwantyfikacji zdarzeń. W języku bułgarskim prymarną funkcją perfektu jest funkcja rezultatywna, a jej wariantem kombinatorycznym funkcja konstatująca. Dystrybucja obu funkcji znacznie różnicuje gwary bułgarskie. Prymarnym znaczeniem temporalnym form aorystu jest wyrażanie czynności przeszłej zakończonej przed momentem mówienia. Znaczenie to posiadają jedynie formy aorystu od czasowników dokonanych. Różnice między aorystem od dokonanych a perfektem polegają na wyrażaniu informacji określoności (aoryst od dokonanych) i nieokreśloności (perfekt w funkcji rezultatywnej). (PK)
Author headings:
au. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
Keywords: aoryst, "Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska", język bułgarski, model semantyczny, perfectum, rezultatywność, temporalność, teoria sieci Petriego
Tags:
Classification:
3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]