iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Językowy obraz świata
Author/editor: pod red. Jerzego Bartmińskiego
Edition: Wyd. 2 popr.
Publication place: Lublin
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Year: 1999
Series:
"Czerwona Seria" Instytutu Filologii Polskiej UMCS ; 12 [Show]
Pages: 297 s.
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Zbiór referatów przedstawionych na konferencji naukowej, zorganizowanej w ramach konwersatorium "Język a kultura" w Puławach w dniach 16-19.10. 1987 r. Po raz pierwszy materiał pokonferencyjny został opublikowany pod tytułem "Współczesny język polski" (Wrocław, 1993). (MP)
Author headings:
rd. Bartmiński, Jerzy [Show]
Keywords: etnolingwistyka, "Język a kultura", język polski, językowy obraz świata, językoznawstwo kognitywne, lingwistyka kulturowa, materiały konferencyjne
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]
Articles:
ADAMOWSKI Jan: 'Dół' w ludowym obrazie świata : pochodzenie i lokatywność .- Lublin, 1999 [Show]
BRZOZOWSKA Małgorzata: Dwa spojrzenia na pracę : perspektywa interpretacyjna a znaczenie słowa .- Lublin, 1999 [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Dwie kultowe nazwy księżyca u Słowian .- Lublin, 1999 [Show]
NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA Stanisława: Gwiazdy w ludowym językowym obrazie świata .- Lublin, 1999 [Show]
PAJDZIŃSKA Anna: Jak mówimy o uczuciach : poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata .- Lublin, 1999 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Językowe wykładniki opozycji swoi - obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości .- Lublin, 1999 [Show]
TOKARSKI Ryszard: Językowy obraz świata w metaforach potocznych .- Lublin, 1999 [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: Kategoryzacja a językowy obraz świata .- Lublin, 1999 [Show]
MASŁOWSKA Ewa: Ludowy stereotyp rzeki - zarys strukturalny .- Lublin, 1999 [Show]
KORŻYK Krzysztof: O definicjach analitycznych w grotesce Stefana Themersona .- Lublin, 1999 [Show]
KARDELA Henryk: Ogdena i Richardsa trójkąt uzupełniony, czyli co bada gramatyka kognitywna .- Lublin, 1999 [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Pojęcie językowego obrazu świata .- Lublin, 1999 [Show]
ANUSIEWICZ Janusz: Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku .- Lublin, 1999 [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy: Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata .- Lublin, 1999 [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: 'Wyspa' - językowy obraz wycinka rzeczywistości .- Lublin, 1999 [Show]
DĄBROWSKA Anna: Zniekształcanie obrazu rzeczywistości poprzez użycie pewnych środków językowych : eufemizm i kakofemizm .- Lublin, 1999 [Show]