iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Čeština, jak ji znáte i neznáte
Author/editor: Světla Čmejrková, František Daneš, Jiří Kraus, Ivana Svobodová
Publication place: Praha
Publisher: "Academia"
Year: 1996
Pages: 259 s.
Languages: cze
Abstract: Svazek přináší soubor esejí rozdělených do oddílů: Od jazyka ke komunikaci, Devatero lučních květů – desatero slovních druhů, Jak ještě poměřujeme slova, Jak tepe srdce češtiny, Nač musí stačit dnešní čeština, Závěrem trochu historie a Několik listů z bohemistického archivu. Kniha je určená široké veřejnosti a zaměřena na řešení praktických otázek kultury jazyka a kultury vyjadřování (komunikace, styl, slovní druhy, slovní zásoba). Představuje výklady z historie češtiny a institucí (časopisů) zabývajích se studiem češtiny. Posledni oddíl obsahuje portréty významných českých lingvistů: J. Gebauera, J. Zubatého, V. Ertla, V. Mathesiusa, R. Jakobsona, B. Havránka, V. Šmilauera a P. Eisnera. (Bi)
Abstract 2: Zbiór esejów podzielony został na części: Od jazyka ke komunikaci, Devatero lučních květů – desatero slovních druhů, Jak ještě poměřujeme slova, Jak tepe srdce češtiny, Nač musí stačit dnešní čeština, Závěrem trochu historie a Několik listů z bohemistického archivu. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, jej celem jest rozwiązywanie praktycznych zagadnień kultury języka i kultury wypowiedzi (komunikacja, styl, części mowy, słownictwo). Przedstawia historię języka czeskiego i instytucji (czasopism) podejmujących badania nad czeszczyzną. W ostatnim rozdziale zamieszczono życiorysy naukowe językoznawców czeskich: J. Gebauera, J. Zubatégo, V. Ertla, V. Mathesiusa, R. Jakobsona, B. Havránka, V. Šmilauera i P. Eisnera. (Bi)
Author headings:
ws. Čmejrková, Světla [Show]
ws. Daneš, František [Show]
ws. Kraus, Jiří [Show]
ws. Svobodová, Ivana [Show]
Keywords: Eisner Pavel (1889-1958), Ertl Václav (1875-1929), Gebauer Jan (1838-1907), Havránek Bohuslav (1893-1978), historia języka, język czeski, język współczesny, kultura języka 1 (umiejętność poprawnego, sprawnego i estetycznego posługiwania się językiem), Mathesius Vilém (1882-1945), poprawność językowa, Šmilauer Vladimír (1895-1983), Zubatý Josef (1855-1931), Якобсон Роман Осипович (1896-1982)
Tags:
Classification:
6.1.1. Czech. Modern literary language [Show]
6.1.1.6. Czech. Stylistics [Show]
6.1.2. Czech. History of language [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
Inbound references:
Recenzja: DAMBORSKÝ Jiří .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 [Show]
Recenzja: BÁRTOVÁ Jana: Knižní verze rozhlasových esejů o češtině .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 [Show]
Personal subject heading:
Jakobson, Roman Osipovič [Show]
Eisner, Pavel [Show]
Ertl, Václav [Show]
Havránek, Bohuslav [Show]
Šmilauer, Vladimír [Show]
Zubatý, Josef [Show]
Mathesius, Vilém [Show]
Gebauer, Jan [Show]