iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O słownictwie w "Białorusko-polskim słowniku frazeologicznym" A. Aksamitowa i M. Czurak
Author/editor: Ewa Golachowska
Published in: Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej .- Łomża, 2001 [Show]
Pages: 193-196
Languages: pol
Author headings:
au. Golachowska, Ewa [Show]
Keywords: Aksamìtaŭ Anatol', analiza porównawcza, "Białorusko-polski słownik frazeologiczny", Czurak Maria, jednostka frazeologiczna, język białoruski, język polski
Tags:
Classification:
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]
Personal subject heading:
Aksamìtaŭ, Anatol' [Show]
Czurak, Maria [Show]