iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Fremder Einfluss in der Grammatik : der obersorbische und moliseslawische Sprachkontakt im Vergleich
Author/editor: Walter Breu
Published in: Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen : Internationale Konferenz des Sorbischen Instituts 14.–15. 10. 2011 in Cottbus/Chóśebuz .- Bautzen, 2015 [Show]
Pages: 9-32, 234
Note: Streszcz.: eng
Languages: ger
Abstract: Awtor předstaja zjawy interferency w gramatiskej strukturje mjeńšinoweju rěču: hornjoserbskeje wobchadneje rěče (pod wliwom němčiny) a chorwatšćiny w regionje Molise (pod wliwom italšćiny). (AP)
Author headings:
au. Breu, Walter [Show]
Keywords: gramatyka 1 (system reguł językowych), interferencja językowa, język Chorwatów molizańskich, język górnołużycki, język niemiecki, język włoski, kontakty językowe, mniejszość językowa, Włochy
Tags:
Classification:
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]
4.1.2. Serbo-Croatian group. Morphology. Morphonology [Show]