iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2016
Issue T. 64 z. 6
Articles:
KOPER Mariusz [Recenzja pracy: KOJDER Marcin: Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku .- Lublin, 2014] [Show]
BARANIVS'KA Oksana [Recenzja pracy: LESJUK Mikola Petrovič: Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині .- Івано-Франківськ, 2014] [Show]
FLOR-GÓRECKA Agnieszka: Aspektualność i consecutio temporum w języku niderlandzkim i polskim [Show]
MIGDAŁ Jolanta, PIOTROWSKA-WOJACZYK Agnieszka: Desakralizacja leksyki religijnej na podstawie "Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny" pod redakcją Haliny Zgółkowej [Show]
NOWAK Małgorzata: Międzystylowe wędrówki gatunków [Show]
KOWALSKA Danuta: Osobliwości leksykalne w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja [Show]
MAKARSKI Władysław: Palikot jako problem językoznawczy [Show]
WOŹNIAK Ewa, ZARĘBSKI Rafał: Pomiędzy rutyną a inwencją : o urzędowych wyborach nazwisk w dwudziestoleciu międzywojennym [Show]
KACZYŃSKA Elwira: Rozważania o domniemanym slawizmie w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego [Show]