iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2012
Issue T. 60 z. 6
Articles:
MARCINKIEWICZ Marzena [Recenzja pracy: SIERADZKA-BAZIUR Bożena: Między błogosławieństwem a przekleństwem : zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza .- Kraków, 2006] [Show]
KOPER Mariusz [Recenzja pracy: ROSŁOŃ Marcin: Mowa trawa : słownik piłkarskiej polszczyzny .- Wrocław, 2011] [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Anioł i diabeł : obraz kobiety w "Encyklopedii «drugiej płci»" Władysława Kopalińskiego [Show]
LOEWE Iwona: Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej [Show]
MAJEWSKA-WÓJCIK Anna, SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: "Glosa do Leksykografii Polskiej III", Warszawa 15-16 września 2011 [Show]
CISZEWSKA-PSUJEK Urszula: Językowe sposoby opisu brzydkiego mężczyzny w literaturze baroku [Show]
GALILEJ Cecylia: Leksyka łowiecka w XVII-wiecznym traktacie encyklopedycznym "Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej" Jakuba Kazimierza Haura [Show]
KRASOWSKA Anna: Metatekstowe strategie komunikacyjne na przykładzie tekstów kabaretu "Potem" [Show]
CZAPLA Anna, KUTYŁA Agnieszka: Nazwy lubelskich aptek [Show]
KRZEK Małgorzata: On non-core arguments and dative case in Polish [Show]
KOPER Mariusz: Peryfrazy w języku komentatorów sportowych [Show]
KRAWCZUK Ałła: Problemy normy języka polskiego w kraju i za granicą (na Ukrainie) [Show]
SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: "Retoryka i władza", Warszawa, 24-25 listopada 2011 [Show]
GAŁECKI Zygmunt: Slavek i Slavko – nazwy maskotek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 [Show]
MAKARSKI Władysław: Terleccy [Show]
KLIMEK Jolanta: Uwagi o składni "Paterykonu" Sylwestra Kossowa (1635) [Show]