iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2015
Issue T. 63 z. 7
Articles:
NOWACKA Dagmara: Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkolnictwie wyższym [Show]
KAWECKA Agata, PETROV Ivan, SKOWRONEK Małgorzata: Z warsztatu paleoslawisty-tłumacza : polskojęzyczne pomoce naukowe i opracowania leksykograficzne [Show]
PIS'MENNA Julìja: Концепт 'Хитрость' в національних лінгвокультурах : на материале паремий украинского, русского, английского и итальянского языков [Show]
TIŠČENKO Oleg Volodimirovič: Паремии, связанные с обозначением объектов материальной культуры и ремесел в славянских языках [Show]