iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2001
Issue Letn. 49 št. 4
Articles:
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Franca Jakopina [Show]
DERGANC Aleksandra: Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju [Show]
LOGAR Nataša, VEROVNIK Tina: Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah [Show]
DERGANC Aleksandra: Ob osemdesetletnici akademika Franca Jakopina [Show]
VAŇKO Juraj: Od teme k jeziku [Show]
PALIGA Sorin: Oris zgodovine Slovanov [Show]
SKUBIC Mitja: Romansko-slovanske jezikovne interference : sosledica časov [Show]
OREŠNIK Janez: Slovenski glavni števniki v luči teorije naravnosti [Show]
BESTERS DIGLER Juliane: Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini deset let po samostojnosti [Show]
NORMAN Barys: Хиазм в структуре славянской фразы предпосылки функции и средствия [Show]