iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2002
Issue Letn. 50 št. 3
Articles:
ŠIVIC-DULAR Alenka [Recenzja pracy: PEEV Kosta: Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел .- Скопје, 1999] [Show]
OTER Mija: Izbira jezika v računalniškem izrazju [Show]
ŽELE Andreja: Pomanjkljiva sporočilnost novega "Slovenskega pravopisa" z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine [Show]
BABIČ Vanda: Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi [Show]
KALIN GOLOB Monika: Začetki slovenskega poročevalstva : sklicevalni avtomatizmi glede na nezanesljivost o dogodku [Show]