iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2013
Issue T. 61 z. 6
Articles:
STAROŃ Justyna: Afektonimy w najnowszej polszczyźnie [Show]
NOWAK Małgorzata: Brzozowski i Żuławski – dwa poetyckie spojrzenia na Księgę Hioba [Show]
KOŚĆ Józef: Dekretacje w lustracji ziemi lwowskiej z XVII wieku [Show]
BOROCH Robert: Formalna analiza konceptualna – reprezentacja wiedzy – przekład [Show]
MARIAK Leonarda: Formy adresatywne w nagłówkach i formułach kończących listy Henryka Sienkiewicza do żon [Show]
WALCZAK Bogdan: Jak niespecjaliści piszą o językoznawstwie diachronicznym [Show]
ŁAPA Romana: Konstrukcje z przyimkami w ustawach prawnych : znaczenia gramatyczne [Show]
MAJTCZAK Tomasz, SIERADZKA-BAZIUR Bożena, MIKA Dorota: O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim [Show]