iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2009
Issue R. 58 nr 4
Articles:
DANYLENKO Andrii [Recenzja pracy: Secondary Predicates in Eastern European Languages and Beyond .- Oldenburg, 2008] [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał [Recenzja pracy: JANKOWIAK Mirosław: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim : studium socjolingwistyczne .- Warszawa, 2009] [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN : Warszawa, 19 października 2009 r. [Show]