iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2005
Issue R. 54 nr 4
Articles:
POŹNIAK Telesfor [Recenzja pracy: Слоўнік мовы "Нашай Нівы" : у 5 тамах .- Т. 1 : А-Д .- Мінск, 2003] [Show]
MAŃCZAK Witold [Recenzja pracy: Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд .- Вып. 30 : *Obsojьnikъ -*Obvedьnъjь .- Москва, 2003, Recenzja pracy: Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд .- Вып. 31 : *Obvelčenьje -*Obžьniviny .- Москва, 2005] [Show]
RIEGER Janusz: Marian Jurkowski (1929-2005) [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Bez cenzury. Przejawy demokratyzacji w językach słowiańskich końca XX wieku", Łódź, 2-4 czerwca 2005 roku [Show]