iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2002
Issue Letn. 50 št. 2
Articles:
PISANSKI Agnes: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih [Show]
ŽOLOBOV Oleg Feofanovič: Raba dvojine v zvezah z dvema imenoma : dvojna dvojina [Show]
ZEMLJAK Melita: Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora [Show]
DORUL'A Ján, ŽEŇUCH Peter: Zapisnik zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja : Ružomberok, 5.-7. decembra 2001 [Show]