iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2002
Issue Letn. 50 št. 1
Articles:
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Martine Orožen (1990-2001) [Show]
VIDOVIČ-MUHA Ada: In memoriam jezikoslovcu leksikologu dr. Josefu Filipcu [Show]
RAKIĆ Stanimir: Kolikostne premene v besedotvorju [Show]
OREL Irena: Ob sedemdesetletnici prof. Martine Orožen [Show]
GANTAR Polona: Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja [Show]
HUDEJ Sonja: Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah [Show]