iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 2000
Issue Letn. 48 št. 1
Articles:
Bibliografija Ade Vidovič Muha : ob šestdesetletnici [Show]
SREBOT REJEC Tatjana: Še o fonemu /v/ in njegovih alofonih [Show]