iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2011
Issue R. 60 nr 4
Articles:
SZPAK Rafał [Recenzja pracy: Русская филология : ученые записки .- Смоленск, 2010] [Show]
CHLEBDA Wojciech [Recenzja pracy: CHARCIAREK Andrzej: Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie .- Katowice, 2010] [Show]
ZEMSZAŁ Piotr: Semantyczno-pragmatyczna analiza nominacji fundowanych na komponencie вождь w propagandzie wodzowskiej Stalina w latach 1945–1953 [Show]