iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede .- Ljubljana, 1997 - 2003 [Show]
Year 1997
Issue Letn. 45 št. 1-2
Articles:
LENČEK Rado L.: Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher [Show]
JAKOPIN Franc: Slavistična vrstnika Miklošič in Sreznjevski v Jagićevi osvetlitvi [Show]
SVETINA Peter: Ujemanje besednega naglasa in melodičnega poudarka v slovenski ljudski pesmi in pesmi slovenskih protestantov [Show]