iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2002
Issue R. 51 nr 4
Articles:
POŹNIAK Telesfor [Recenzja pracy: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica .- Warszawa, 1998 - 2003] [Show]
HONOWSKA Maria [Recenzja pracy: KOMOROWSKA Ewa: Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim .- Szczecin, 2001] [Show]
BOGDANOWICZ Elżbieta [Recenzja pracy: DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001] [Show]
BARTWICKA Halina [Recenzja pracy: WAWRZYŃCZYK Jan: Współczesne językoznawstwo rosyjskie - polskie - ogólne : słownik bibliograficzny .- Z. 1 : [А-Ни] .- Łódź, 2002] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2002 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
GRASZEK-TAŃSKA Anna: II Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 16-17 września 2002 roku [Show]
KRAWCZYK Urszula: IV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Pobierowo, 12-14 kwietnia 2002 roku [Show]
NOWACKA Dagmara: Międzynarodowa Językoznawcza Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 26-27 kwietnia 2002 roku [Show]