iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2001
Issue R. 50 nr 4
Articles:
ZŁOTKOWSKI Piotr [Recenzja pracy: Ukraińskie i polskie gwary pogranicza = Українськi i польськi говiрки пограниччя = The Ukrainian and Polish Dialects of the Borderland .- Lublin ; Łuck, 2001] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 2001 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]