iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 1999
Issue R. 48 nr 4
Articles:
MAŃCZAK Witold [Recenzja pracy: Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim .- Kraków, 1999] [Show]
KUNIŃSKA Jolanta, KUNIŃSKI Miłowit [Recenzja pracy: Gramatyka komunikacyjna .- Warszawa ; Kraków , 1999] [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 1999 w układzie alfabetyczno-działowym [Show]
DUĆ-FAJFER Helena: II Międzynarodowe Seminarium/Kongres Języka Rusińskiego, Preszów, 16-17 kwietnia 1999 r. [Show]
NORMAN Barys: О притяжательных местоимениях в славянских языках [Show]